FAQ

FAQ

Najczęściej zadawane

Zgłoś się do nas przez formularz dostępny w menu w zakładce KONTAKT. Podaj adres internetowy swojego kanału YouTube lub jeśli go nie posiadasz, ale dysponujesz katalogiem filmów lub ciekawą produkcją - wskaż inne miejsce, gdzie będziemy mogli zapoznać się z Twoimi treściami. Nie zapomnij napisać kilka słów o swojej działalności lub podmiotu, który reprezentujesz. Pamiętaj: stawiamy na duży wkład twórczy po stronie partnerów oraz dominujący udział produkcji autorskich na kanałach.
Doceniamy treści z dużym wkładem własnym po stronie twórców oraz oryginalnym przekazem. Nie mamy limitów subskrybentów i nie wymagamy regularności dostaw. Staramy się podchodzić do każdego zgłoszenia indywidualnie. Kanały lub katalogi oceniamy pod kątem jakości oraz potencjału zasięgowego. Jeśli taki potencjał dostrzegamy – zapraszamy do współpracy również mniejszych twórców i dystrybutorów. Nie przyjmujemy do naszej sieci kanałów bazujących w przeważającym stopniu na twórczości innych, z dużą ilością roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich lub niejasną sytuacją prawną.
Mamy kilka modeli współprac, ale najpopularniejszy i najczęściej wybierany przez naszych klientów jest w pełni BEZPŁATNY i opiera się na podziale przychodów z reklam lub subskrypcji (Revenue Share). Jeżeli posiadasz kanał YouTube lub katalog filmów i chciałbyś go monetyzować w internecie, to nasza współpraca będzie oparta na podziale wpływów z dystrybucji tych treści. W takim modelu zawieramy umowę licencyjną i wypłacamy partnerom udział w zarobkach z reklam (YouTube) lub abonamentu (VOD). Z kolei jeżeli reprezentujesz dużą firmę lub wytwórnię zainteresowaną np. wyłącznie ochroną antypiracką, produkcją treści lub transmisjami live – wtedy takie świadczenia wykonujemy odpłatnie, w oparciu o umowy typu “Security” (ochrona audiowizualna) oraz “Support” (obsługa techniczna, realizacja live, produkcja).
Przede wszystkim przejrzystością działania. Nie stosujemy żadnych haczyków i ukrytych zapisów. Mamy jednolity wzór umowy, bez zakazów konkurencji i wyłączności na wykorzystanie wizerunku. Szanujemy dorobek naszych partnerów i nie narzucamy formy produkowanych treści ani nie ingerujemy w ich zawartość (o ile nie naruszają regulaminów cyfrowych platform). Ponadto partnerzy zrzeszeni w certyfikowanych przez YouTube sieciach partnerskich uzyskują lepsze zarobki z reklam oraz otrzymują bezpośrednie wsparcie techniczne i cyfrowe zabezpieczenie treści w oparciu o system Content ID.
Zarobki są nielimitowane, ale ich wysokość zależy już od wielu czynników takich jak: ilość wyświetleń, sezonowość, typy kampanii, ilości aktywnych formatów reklamowych, stopnia kontrowersji. Ekipa Video Brothers pomaga maksymalizować zarobki oraz zwiększać widownię, bo sama ma w tym interes.
Nasi partnerzy każdorazowo otrzymują indywidualną umowę, a warunki w niej zaproponowane są ustalane w zależności od potencjału twórczego, wielkości kanału oraz stopnia samodzielności twórcy. W przypadku dystrybutorów - bierzemy pod uwagę przede wszystkim atrakcyjność katalogu, którym dysponuje licencjodawca oraz nakłady pracy po stronie naszej agencji niezbędne do efektywnego zarządzania tymi zasobami.
BARDZO DUŻO! Koniecznie odwiedź stronę videobrothersmusic.pl albo wbij w Google frazę "Video Brothers Music" - czekamy na Ciebie z najlepszą ofertą na rynku cyfrowej dystrybucji muzycznej!

Pytania powiązane z YouTube

Nie mamy ustalonego „dolnego progu”, jednak mile widziane jest spełnianie kryteriów monetyzacji - czyli 1000 subskrypcji, 10 000 odtworzeń i 4 000 godzin. Jeśli dany kanał jest mały, ale dostrzeżemy w nim potencjał rozwojowy, chętnie zaprosimy jego twórcę do naszej sieci. Z miejsca odrzucamy kanały bazujące w przeważającym stopniu na materiałach pochodzących od innych twórców (shoty, kompilacje) lub zawierające wyłączenie obraz z gier komputerowych. Nie podejmujemy współpracy z osobami, których produkcje zawierają zbyt wiele aktywnych roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich lub posiadają niejasną sytuacją prawną.
Przede wszystkim dużo LEPSZE ZAROBKI, dzięki stałej optymalizacji treści oraz ustawianiu kanału pod aktualne wymogi algorytmu YouTube. Zarabianie w oparciu o klasyczne konto AdSense nie gwarantuje efektywnej ochrony klipów, w tym nie informuje twórcy o ewentualnym naruszeniu jego praw autorskich oraz nie daje możliwości doliczania wpływów z kopii. Certyfikowani pracownicy Video Brothers dysponują dużo skuteczniejszymi narzędziami, w tym dostępem do systemu Content ID wyłapującego już 10-sekundowe wstawki oraz do specjalnego agregatora umożliwiającego monitoring treści pochodzących z wszystkich zrzeszonych kanałów w trybie 24/7, co umożliwia szybkie reagowanie na incydenty prawne, anomalie techniczne lub kwestie demonetyzacji. Jest też wiele innych korzyści. W warstwie rozliczeń - partner który nie prowadzi działalności gospodarczej, nie musi co miesiąc rozliczać przychodów z urzędem skarbowym, jako sieć partnerska realizujemy to automatycznie w jego imieniu. Prowadzimy również w imieniu partnera negocjacje dotyczące niesłusznie nakładanych ostrzeżeń audiowizualnych oraz fałszywych roszczeń. Rozwiązujemy spory z wytwórniami i organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, aby przywrócić pełne zarabianie na treściach. Pełnimy również stały dyżur techniczny i sprzętowy - zapewniając przy tym pełne wsparcie produkcyjne. Jesteśmy na gorącej linii z inżynierami supportu YouTube i w przypadku poważnych problemów - rozwiązujemy je w oparciu o bezpośrednią pomoc z "centrali". Jest to tylko niewielki wycinek korzyści. Więcej argumentów przemawiających za dołączeniem do sieci partnerskiej można znaleźć w sekcji OFERTA w menu górnym strony w zakładce SIEĆ PARTNERSTW YOUTUBE (do czego gorąco zachęcamy!)
Problemy z monetyzacją lub ograniczeniem wieku napotkają treści zawierające przemoc, niecenzuralny język, nawołujące do nienawiści lub zbyt odważne pod względem ubioru i gestów aktorów. Reklamodawcy unikają treści m.in. epatujących wulgaryzmami oraz zawierających reklamy używek, jak wyroby tytoniowe czy alkohol.
Jeśli partner wyrazi na to zgodę, treści z jego kanału mogą trafić do publikacji również na innych platformach wideo, z którymi Video Brothers ma podpisane umowy dystrybucyjne, w tym do serwisów typu VOD oraz oferujących streaming audio. Dotyczy to szczególnie twórców muzycznych oraz autorów treści premium o dłuższym metrażu lub dysponujących pełnometrażowymi formami fabularyzowanymi (filmami). Wynagrodzenie z tych platform jest wyszczególnione w raportach zarobków. W ten sposób wielu partnerów zrzeszonych w Video Brothers zarabia więcej, niż z bezpośredniej działalności w ramach YouTube.
Content ID to zautomatyzowana technologia wynaleziona przez inżynierów YouTube umożliwiająca właścicielom praw autorskich zabezpieczanie ich autorskich treści poprzez dopasowanie z nieoryginalnymi odpowiednikami na YouTube. Tym samym kopie filmów można monetyzować, śledzić lub blokować. Więcej na ten temat można poczytać w dziale OFERTA na naszej stronie klikając w sekcję OCHRONA TREŚCI W INTERNECIE.
TAK. Zrzeszeni z nami partnerzy co do zasady muszą posiadać pełne prawa do materiałów licencyjnych lub niezbędne zgody do ich dystrybucji. Z kolei twórcy którzy w swoich produkcjach korzystają w jakimś stopniu z fragmentów wideo pochodzących z innych kanałów lub z komercyjnych podkładów muzycznych – muszą wykazać się rozeznaniem w zakresie prawa autorskiego, w tym granicy tzw. „dozwolonego użytku” oraz muszą mieć świadomość konsekwencji płynących z tytułu naruszenia tych praw (roszczenia z systemu Content ID).
NIE. Nasza ekipa poprosi wyłącznie o nadanie uprawnień w ramach konta marki do roli “managera” kanału (nie mylić z właścicielem lub właścicielem głównym). Za pomocą poszerzonych narzędzi administracyjnych monitorujemy w czasie rzeczywistym wszystkie zgrupowane kanały od strony statystyk, prawidłowego działania, optymalizacji, ochrony prawnej oraz zarobków. Tym samym umacniamy ich pozycję w algorytmie YouTube i wyłapujemy wszelkie anomalie oraz zagrożenia. Nasze działania NIE obejmują ingerencji w zawartość profilu twórcy, prywatną korespondencję, czy moderację komentarzy bez zgody właściciela kanału.
Nie narzucamy żadnych sztywnych ram czasowych dla emisji treści naszych partnerów. Częstotliwość oraz kalendarz dodawania klipów to wyłącznie sprawa naszych partnerów. Na prośbę twórców zrzeszonych w ramach Video Brothers, możemy doradzić w jakich dniach lub w jakich godzinach warto umieszczać materiały w serwisie YouTube, aby kanał osiągał najlepsze wyniki.
Po sfinalizowanej operacji podłączenia kanału oraz przyznaniu dostępów w roli „manager” – wykonujemy jego konfiguracje pod kątem technicznym. Zasoby kanału zostaną oznaczone właściwym markerem, podłączony zostanie pod nie Content ID, opracujemy metadane, a z biegiem czasu zawarte w nim klipy zostaną podniesione w algorytmie, wskutek dokonanej optymalizacji przez nasz zespół. Doradzimy również na co warto zwracać uwagę oraz jakiego typu treści produkować.
Nie Ty jeden! Dla twórców niedoświadczonych, ale z potencjałem rozwoju lub pokaźnym katalogiem filmowym oferujemy utworzenie oficjalnego kanału, podstawowe przeszkolenie oraz przygotowanie strategii jego rozwoju (content strategy)
TAK, ale pod pewnymi warunkami, które muszą być spełnione. Jest to jeden z elementów porządkowania katalogów i repertuaru na kanałach partnerów z którymi współpracujemy, szczególnie popularny wśród twórców muzycznych oraz kanałów które w przeszłości napotkały problem demonetyzacji i były zmuszone do uruchomienia tzw. "mirrorów".
Jeśli produkcje naszego partnera mają potencjał i wymagają dotarcia do szerszego grona odbiorców – jesteśmy w stanie skutecznie podnieść ich zasięgi, o ile spełniają założenia i wytyczne regulaminu. Najczęstszą przyczyną jest błędna klasyfikacja treści przez YouTube jako nienadających się do zarabiania lub aktywne roszczenia stron trzecich w materiałach. Nasz zespół stale pracuje nad problemami związanymi z dystrybucją filmów na kanałach partnerskich, w tym powiązanymi z demonetyzacją („żółty dolar” czy niesłusznymi ograniczeniami wieku). Mamy skuteczne i sprawdzone sposoby przywracania pozycji kanałów w algorytmie YouTube.

Pytania związane z rozliczeniami i monetyzacją

Mamy 3 interwały czasowe rozliczeń stosowanych w umowach partnerskich: miesięczny, kwartalny i półroczny. Wszystko zależy od popularności treści oraz okresu rozliczeniowego przyjętego w umowie, a także preferencji partnera. Zwykle im mniejsze zasięgi lub częstotliwość publikacji - tym okres rozliczeniowy przyjęty w umowie ulega wydłużeniu. W przypadku platformy YouTube wypłata zarobków następuje na koniec KOLEJNEGO miesiąca rozliczeniowego po okresie którego dotyczy. Jeśli przykładowo czekasz na przelew za miesiąc czerwiec – otrzymasz go między 25-30 lipca. Warunkiem uruchomienia przelewu w danym okresie rozliczeniowym jest przekroczenie wymaganego minimalnego progu zarobków. W przypadku Video Brothers wynosi on 200zł netto dla rozliczeń w oparciu o faktury i 200zł brutto dla rachunków (umów podpisywanych na osoby fizyczne). Jeśli przykładowo w styczniu partner zgromadzi na swoim koncie 65zł, a zatem nie przekroczy progu minimalnego – kwota automatycznie przejdzie na kolejny miesiąc i zsumuje się z zarobkami z lutego. W ten sposób „kumuluje się” na koncie partnera do osiągnięcia wymaganego progu. W momencie kiedy go przekroczy – automatycznie otrzyma od nas informację i zgodnie z procedurą uruchomimy przelew. Sytuacje w których partnerzy nie klasyfikują się do progu dotyczą tylko 7% kanałów zrzeszonych w Video Brothers.
Rozliczenia między Video Brothers a inną firmą lub osobą prowadzącą działalność gospodarczą odbywają się zawsze na podstawie raportu zarobków z platform na których umieszczane są treści partnera. W chwili otrzymania zestawienia z wykazem wpływów – partner na podstawie takiego raportu wystawia nam fakturę, powiększając widniejącą w nim kwotę netto o VAT (23% lub 0%). Następnie fakturę przysyła drogą elektroniczną pod ten sam adres rozliczeniowy, z którego otrzymał od nas raport.
TAK. Jeśli umowa partnerska zawarta jest z osobą fizyczną (nieprowadzącą działalności gospodarczej) – w tej sytuacji od łącznej kwoty zarobków widniejącej w raporcie zarobków, odprowadzamy podatek w imieniu partnera i na początku kolejnego roku kalendarzowego nasz dział księgowy wysyła PIT za cały poprzedni rok na podany w umowie adres. Zatem partnerzy Video Brothers nie muszą za każdym razem zgłaszać dochodu, rejestrować się czy "biegać po urzędach". Wykonujemy to za nich:) Muszą za to tylko pamiętać o rozliczeniu raz w roku przesłanego przez nas PIT.
Raport przychodów z kanału/ów lub katalogów treści nasi licencjodawcy otrzymują na mail podany w umowie partnerskiej najpóźniej do końca miesiąca następującego po okresie, którego dotyczy rozliczenie (zwykle wysyłamy go już miedzy 18-23 dniem). Równolegle stały dostęp i wgląd do raportów jest możliwy z poziomu PANELU PARTNERA na naszej oficjalnej stronie (obszar górnego menu). Login i hasło partner otrzymuje od przypisanego mu koordynatora.
W wyjątkowych sytuacjach na prośbę partnerów wykonujemy wcześniejsze przelewy, jednak dotyczy to wyłącznie partnerów, z którymi rozliczamy się w oparciu o faktury. Pomimo przewidzianego w umowie 14-dniowego terminu płatności - w uzasadnionych sytuacjach - przelew wykonujemy błyskawicznie, zaraz po otrzymaniu faktury do raportu.
Nigdy. Słyniemy z bardzo terminowego podejścia do kwestii rozliczeniowych i twardo trzymamy się deklaracji zawartych w umowach, co bez problemu potwierdzi każdy z naszych partnerów:)
TAK. Zgłoś się przez formularz kontaktowy i opisz nam więcej szczegółów.
Na kopii klipu nasz partner może zarabiać dopiero od momentu, w którym nastąpi dopasowanie z jego oryginałem. Nadal jednak może dochodzić odszkodowania na drodze prywatnej od osoby naruszającej autorskie prawa majątkowe.

Pytania o umowy partnerskie

Mamy dwa okresy trwania umów partnerskich, w zależności od typu treści oraz stopnia zaangażowania zespołu Video Brothers we współpracę. Umowy BEZTERMINOWE zawierają 3-miesięczny okres wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego (stosowane są najczęściej u twórców związanych z YouTube). Z kolei umowy NA CZAS OKREŚLONY (12 lub 24 miesiące) można rozwiązać z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia dopiero po upływie obowiązującego czasu trwania umowy i jeśli partner nie zdecyduje się na jej rozwiązanie - umowa automatycznie przedłuży się na kolejny rok (ten typ umów stosowany jest najczęściej u profesjonalnych muzyków, dystrybutorów, wytwórni, stacji TV)
Nie trzeba mieć ukończonych 18 lat, aby z nami współpracować. Jeśli twórca nie jest pełnoletni, może podpisać umowę za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
Jak najbardziej TAK. Zdalny system podpisywania umów wybrało 80% naszych klientów. Po otrzymaniu od partnera wymaganych danych do umowy - przypisany z ramienia Video Brothers koordynator przygotuje i prześle pod wskazany e-mail komplet dokumentów w postaci cyfrowej. Otrzymane pliki .pdf partner musi wydrukować w dwóch kopiach i parafować na każdej stronie oraz podpisać w polu licencjodawcy. Następnie oba komplety w wersji papierowej należy przesłać listem poleconym lub kurierem na adres Video Brothers podany w umowie. Po otrzymaniu przesyłki - podpisujemy jeden komplet i odsyłamy do partnera.
Jeśli posiadasz kilka kanałów i chciałbyś podłączyć do Video Brothers tylko jeden z nich - jest taka możliwość. Należy pamiętać, że każdy kanał może być powiązany tylko z jedną siecią partnerską.

Pytania o współprace reklamowe i sponsorskie

Jeżeli jesteś reklamodawcą poszukującym ciekawych twórców do swoich kampanii albo reprezentujesz markę zainteresowaną lokowaniem produktów lub usług w kanałach YouTube – zarysuj nam temat. Skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy w menu w zakładce KONTAKT wybierając pole “dla marek”. Opisz cele, budżet akcji i załącz brief. Na mail odpowiemy w ciągu maksymalnie 48h wraz z konkretną ofertą. Ignorujemy zapytania niekompletne, z których niewiele wynika lub nie ma w nich jasnych kryteriów akcji, w tym przewidzianych stawek.
Musisz produkować ciekawe treści, które ogląda stała grupa widzów. Im więcej osiągasz interakcji w mediach społecznościowych oraz subskrypcji i wyświetleń kanału – tym większa szansa na zainteresowanie ze strony marki i realizację ciekawej kampanii. Musisz też pracować nad treścią i jakością techniczną klipów. Pamiętaj, że reklamodawcy unikają kanałów nadmiernie epatujących wulgaryzmami oraz budzących zbyt duże kontrowersje.
Odradzamy naszym partnerom i nie bierzemy udziału ani nie pośredniczymy w żadnych działaniach promujących szkodliwe dla zdrowia produkty (alkohol, papierosy, napoje energetyzujące) czy ryzykowne instrumenty finansowe (kryptowaluty, pożyczki, inwestycje). Ignorujemy również zapytania związane z promocją produktów wątpliwej jakości: paraleków, scam-u, propozycji dropshippingu, czy testów nieznanego na rynku software-u. Dbamy przy tym o uświadamianie naszych partnerów, aby z dużą ostrożnością podchodzili do zapytań z podejrzanych adresów mailowych oraz od firm o wątpliwej renomie.
Niezależnie od tego jaki typ współpracy nawiążemy, oferujemy poszerzenie grona odbiorców treści naszych partnerów dzięki współpracy z platformami typu VOD, streamingiem audio oraz rozbudowanymi funkcjami YouTube, jak sponsorowanie kanału przez widzów lub funkcje dotacji podczas transmisji na żywo (superczat i supernaklejki). To tylko mały wycinek możliwości. Więcej na ten temat znajdziesz w sekcji OFERTA na naszej stronie.

Pytania związane z produkcją treści

W przypadku mniejszych realizacji - w ramach świadczeń dla naszych partnerów (wynikających z umowy partnerskiej) możemy przeprowadzić podstawowe szkolenie w zakresie prowadzenia transmisji na żywo, aby twórca mógł wykonać je samodzielnie. Z kolei dla partnerów komercyjnych - oferujemy płatne przeprowadzenie transmisji live przez profesjonalny zespół w oparciu o protokół RTMP oraz technologię multistreamingu (jednoczesne transmitowanie na wielu platformach). Posiadamy duże doświadczenie i rozbudowane zaplecze techniczne, które zapewnia najwyższą jakość produkowanych treści live. Stawki uzależnione są m.in. od czasu, ilości kamer oraz miejsca.
Współpracujemy z szerokim gronem operatorów, montażystów, dźwiękowców oraz producentów. W ramach niestandardowych i odpłatnych świadczeń możemy przeprowadzić proces stworzenia dowolnego materiału - filmu, teledysku, vloga czy podcastu. Możemy również udostępnić naszym partnerom bezpłatnie sprzęt do nagrań, bazy dźwiękowe oraz wykonać szkolenie z produkcji, aby mógł działać samodzielnie. Naszą strategią jest rozdawanie wędek zamiast ryb. Więcej na ten temat znajduje się w sekcji OFERTA w zakładce PRODUKCJA TREŚCI I TRANSMISJE LIVE.
Digitalizujemy takie materiały oraz dokonujemy rekonstrukcji cyfrowej archiwalnych treści w celu ich publikacji, monetyzacji i zabezpieczenia na YouTube lub innych platformach. Skontaktuj się z nami w celu oszacowania potencjału oraz podjęcia kroków w tym zakresie. Działania związane z konwersją treści z nośników analogowych do postaci cyfrowej są bezpłatne, jeśli partner zdecyduje się monetyzować te treści za pośrednictwem naszej sieci i jeśli sami uznamy, że mają potencjał dystrybucyjny.
Nasi partnerzy mogą skorzystać ze specjalnej operacji podmiany oryginalnego filmu na YouTube przez nasz zespół, bez utraty wyświetleń i dotychczasowej aktywności użytkowników. Proces uzależniony jest od wielu czynników z uwagi na stopień zaawansowania. Najczęściej korzystają z tego twórcy animacji (podwyższanie jakości bitrate), muzycy (teledyski w wersjach panoramicznych) oraz studia filmowe (filmy po rekonstrukcji). Często taka podmiana uwarunkowana jest również koniecznością cenzury danej sceny lub podmianą/usunięciem ścieżek audio.

Zobacz inne nasze usługi: