BIBLIOTEKA AUDIO

BIBLIOTEKI AUDIO

Dostęp do profesjonalnej bazy ścieżek dźwiękowych, zawierającej ponad 180 000 utworów, przeznaczonych w ramach licencji do użytku w produkcjach partnerów Video Brothers.

 

Naszym stałym klientom agencyjnym, działającym w ramach umów partnerskich, zapewniamy bezpłatny dostęp do licencjonowanego katalogu muzyki oraz bazy efektów dźwiękowych audio (aFX) w celu poprawienia jakości realizowanych materiałów oraz ułatwienia procesu produkcyjnego.

 

Zapewniamy również wsparcie w postaci własnego zaplecza technicznego do darmowego użytku dla zrzeszonych z nami twórców oraz udostępniamy bezpłatny sprzęt na stanie magazynowym Video Brothers do realizacji dźwięku (więcej w sekcji WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU).

 

Informacje dotyczące zamawiania ścieżek (procedura):

Zapotrzebowanie na ścieżki twórca zgłasza przez PANEL PARTNERA lub pod adresem: pomoc@videobrothers.pl

W treści zgłoszenia należy podać ID lub link do utworu z katalogu

Obowiązujący tygodniowy limit utworów na kanał to 3 ścieżki dziennie (w uzasadnionych przypadkach może ulec zwiększeniu)

Czas realizacji w dni robocze: 24h (najczęściej krócej, w zależności od liczby zgłoszeń)

Video Brothers zapewnia również pomoc w poszukiwaniu ścieżek oraz efektów dźwiękowych według wytycznych partnera

 

Ścieżki audio przekazywane są wyłącznie na użytek kanałów partnerskich Video Brothers w ramach platformy YouTube. Nieautoryzowane wykorzystywanie utworów przez kanały spoza white-list przekazywanych przez Video Brothers do swoich licencjodawców, może skutkować nałożeniem roszczeń i demonetyzacją, a w skrajnych przypadkach – nawet blokadą lub usunięciem filmu.

Zobacz inne nasze usługi: